E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

International Cooperation VFS - News

U prilogu se nalazi tabela sa rezultatima odabira kandidata za ljetnu školu „Animal Welfare Veterinary Ethics and Law and Communication Skills„ Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Skoplju kroz VetNEST-Extended CEEPUS III. Na raspisani poziv se prijavilo ukupno 10 kandidata za 2 mjesta koja su nam dodijeljena.

Molim da se kolegice Ilma Terzić i Lamija Tuzlak što prije prijave kroz CEEPUS sistem. Krajnji rok za prijavu kroz CEEPUS sistem je 15.02.2020.

Prof.dr. Muhamed Smajlović

Prodekan za međunarodnu saradnju

Kategorija: Intl Cooperation VFS