E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

International Cooperation VFS - News

Poštovane kolegice i kolege,

Obavještavamo vas da će 10-ta ljetnja škola „Higijena hrane“ u organizaciji Fakulteta veterinarske higijene i ekologije Univerziteta veterinarskih i farmaceutskih nauka Brno, Češka biti održana u periodu od 12. jula do 25. jula 2020.  godine. Pomenuta ljetnja škola je namijenjena studentima dodiplomskog i trećeg ciklusa veterinarskih i drugih fakulteta čije su polje interesa higijena i tehnologije hrane, kvalitet hrane i sigurnost hrane.

Za sve informacije, kontakte možete pronaći na posteru i aplikacijskom formularu koji se nalaze u prilogu.

Ovdje možete pronaći detaljne informacije i fotografije koje opisuju aktivnosti iz prethodnih ljetnih škola: https://fvhe.vfu.cz/study/summer-school2.html

 

Prof.dr. Muhamed Smajlović

Prodekan za međunarodnu saradnju

Kategorija: Intl Cooperation VFS