icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

VF70 logo1 04

International Cooperation VFS - News

Povodom približavanja rokova za prijavu na Erasmus Mundus stipendije, Služba za međunarodnu saradnju UNSA će organizovati prezentaciju na kojem će objasniti postupak popunjavanja aplikacije za Erasmus Mundus stipendije (za projekte JoinEU-SEE PENTA, Basileus, SIGMA,EUROWEB, ERAWEB), kao i spremno odgovarati na pitanja svih zainteresovanih o ovom programu. Ovim putem pozivamo studente, nastavnike, saradnike, te ostale koji žele da svoje obrazovanje započnu/nastave na jednom od partnerskih EU univerziteta, da prisustvuju spomenutoj prezentaciji.

Prezentacija će se održati u utorak, 21. januara 2014. godine u 14,00 sati u Svečanoj Sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7 - drugi sprat).

Više informacija o Eramsus Mundus stipendijama možete naći na web adresi  www.erasmus-unsa.ba.

KMS VFS

Kategorija: Intl Cooperation VFS