icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

VF70 logo1 04

International Cooperation VFS - News

Poštovani,

Od Službe za međunarodnu saradnju UNSA (SMS UNSA) dobili smo informaciju o rezultatima posljednjeg poziva po Erasmus Mundus programu – prije negovog konačnog prelaska u Erasmus+ program. Nas Univerzitet je i ovaj put ostvario pravo učešća u svakom novoodobrenom projektu čime je zadržao jedinstven status institucije iz regije Zapadnog Balkana koja je učestvovala u svakom Erasmus Mundus projektu od 2008. godine do danas (prilog - informacija SMS UNSA, as is). Kao i prethodnih godina, Sluzba za medjunarodnu saradnju UNSA će organizirati info dane na svim organizacionim jedinicama Univerziteta.

Komisija za međunarodnu saradnju VFS vam ostaje na raspolaganju za sva dodatna pitanje i upute, Rezultati posljednjeg poziva: U PRILOGU

S poštovanjem,

Komisija za medjunarodnu saradnju VFS

Kategorija: Intl Cooperation VFS