icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

International Cooperation VFS - News

Poštovani,

U prilogu je informacija o ljetnoj školi na temu higijene hrane u organizaciji Univerziteta u Brnu, Češka Rešublika.

Srdačno

Komisija za međunarodnu saradnju VFS

Kategorija: Intl Cooperation VFS