icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

International Cooperation VFS - News

Poštovani,

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru i Sveučilište u Mostaru u suradnji sa NCP sistemom BiH organizuju Radionicu na temu: Horizon 2020 praktični primjeri pripreme projekta.

Radionica će biti održana 30. i 31. maj / svibanj 2016. godine, prema dnevnom redu koji se nalazi u PRILOGU. Lokacija održavanja radionice se nalazi u Dnevnom redu.

Cilj radionice je predstavljene informacija o EU programu HORIZON 2020, te priprema učesnika za pripremu prijedloga projekta. Više detalja o temama koje će biti prezentirane nalazi se u dnevnom redu.

Pozivamo zainteresirane za učešće na radionici da izvrše on-line registraciju na web stranici www.ncp.ba, najkasnije do 29.05.2016. godine do 13:00 sati.

Komisija za međunarodnu saradnju

Kategorija: Intl Cooperation VFS