icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

International Cooperation VFS - News

-          Informacije o dostupnim akcijama Erasmus+ programa za 2017. godinu – Služba za međunarodnu saradnju je pripremila dokument u kojem su sadržane dostupne informacije o otvorenim Erasmus+ konkursima za 2017. godinu (sve ključne akcije), te rokovima za prijavu do kojih možete poslati aplikaciju. Kao poseban dodatak, uradili smo instrukcije za konkurisanje na dostupne EU fondove za međunarodnu obrazovnu saradnju i međunarodnu naučnoistraživačku/umjetničkoistraživačku saradnju za organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu (Erasmus+, IPA, HORIZONT).

U okviru ovih instrukcija, šaljemo vam i dokument ZAHTJEV rektoru za pripremanje dokumentacije za poziv u okviru Erasmus+ ili drugih programa (word dokument u prilogu), a kojeg treba ispuniti, prebaciti na memorandum vaše institucije i poslati kao popratni akt uz svaki dopis i materijal koji bude išao prema Rektoratu. U ovim instrukcijama uključili smo liste međunarodnih međuinstitucijskih sporazuma u okviru Erasmus+, Mevlane i bilateralne saradnje. Ove informacije su također dostupne i na našoj web stranici: http://www.erasmus-unsa.ba/eplus-konkurs-2017/.

-          CEEPUS– s obzirom na otvorene pozive u okviru CEEPUS mreža, potrebno je naglasiti da su u opticaju novi CEEPUS dokumenti (Letter of endorsement i Letter of intent) koji imaju dodane „bar kodove“ na dnu dokumenta. Ova informacija je dostupna na www.ceepus.info i vjerovatno prilikom „skidanja“ dokumenata sa stranice automatski povlačite ažurirane verzije dokumenata, ali svakako smo htjeli naglasiti da vodite računa o bar kodu na dnu, jer stare verzije neće biti prihvaćene prilikom apliciranja. Dokumente prema Rektoratu za apliciranje na CEEPUS mreže koje rektor treba da potpiše također treba da sadrže i zahtjev (u prilogu).

-          Sedmi sajam stipendija– ovim putem vas obavještavamo da će se Sedmi sajam stipendija održati 15. decembra 2016. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u trajanju od 10,00 do 16,00 sati. Trenutno imamo prijavljene 22 institucije, a ukoliko smatrate da možete nekom preporučiti od institucija da učestvuju na ovom sajmu, sve dostupne informacije registraciji i učešću su date na linku:  http://www.erasmus-unsa.ba/sajamstipendija/. U prilogu vam dostavljamo oficijelni poster za Sedmi sajam stipendija, te vas molimo organizujete distribuciju ovog događaja (postavljanje oglasa na vaše oglasne ploče, postavljanje vijesti o sajmu na vašu web stranicu i društvene mreže, te da informacija bude proslijeđena svim studentima, kolegama nastavnicima i saradnicima vaše organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu).  

Kategorija: Intl Cooperation VFS