E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Tempus 1HEALTH

Uvažene kolege,

Univerzitet u Sarajevu (Veterinarski i Medicinski fakultet) je učesnik u Tempus projektu 544182-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPCR, čiji je naziv JAVNO ZDRAVSTVO U DRŽAVAMA ZAPADNOG BALKANA – UNAPRJEĐENJE SEKTORA I RAZVOJ "ONE HEALTH" VISOKOBRAZOVNE I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE ARHITEKTURE (1HEALTH), a koji se realizuje zajedno sa univerzitetima (veterinarski i medicinski fakulteti) u Milanu (Italija) – koordinator projekta, Barseloni (Španija), Portu (Portugal), Ljubljani (Slovenija), Istočnom Sarajevu (BiH), Prištini (Kosovo), te HEA BiH i WUS Austrija. Ciljevi ovog projekta su jačanje nastavnih i straživačkih kapaciteta u oblasti javnog zdravstva i povezivanje sa EU institucijama, promocija ONE HEALTH (JEDNO ZDRAVLJE) koncepta u zemljama Zapadnog Balkana, kao i razvijanje i implementacija master studija u toj oblasti, zajedno sa evropskim partnerskim institucijama.

Jedna od prvih aktivnosti u realizaciji projekta jeste ispitivanje koje su to nacionalne odnosno regionalne potrebe ekonomije i tržišta u oblasti javnog zdravstva, a s ciljem ugrađivanja istih u nastavni plan i program master studija. Naime, planirani master studij ima za cilj edukaciju i promociju ONE HEALTH koncepta i primjene EU standarda u zemljama Zapadnog Balkana, ali  u obimu i obliku koji će korespondirati sa sadašnjim nivoom i oslikavati naše potrebe u toj oblasti.

S tim u vezi kreiran je UPITNIK čiji odgovori će umnogome pomoći u definiranju sadašnjeg nivoa i, još više, polaznih osnova za kreiranje nastavnog plana i programa budućeg master studija čiji polaznici će u kasnijoj fazi implementacijom stečenih znanja i vještina jačati oblast javnog zdravstva i tako je približavati EU praksi i standardima. Upitnik sadrži 19 pitanja, anonimnog je karaktera, a rezultati ovog istraživanja biće isključivo korišteni u svrhu realizacije projekta. O ukupnim rezultatima realizacije ove aktivnosti bit ćete informirani putem radionice koja će biti organizirana po završetku istraživanja.

Stoga vas najljubaznije molim da popunjavanjem ovog upitnika pomognete definiranju naših  potreba u jačanju znanja i kapaciteta u oblasti javnog zdravstva i posebno ONE HEALTH koncepta, odnosno time i realizaciju ovog našeg projekta. Također vas molim da proslijedite ovu informaciju svim svojim kolegama, za koje smatrate da bi bili zainteresirani učestvovati u ovom istraživanju. Upitnik možete ispuniti u Microsoft Word programu ili popuniti isprintanu kopiju i skenirati je kao pdf dokument. Popunjeni upitnik vratite na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  ili pak poštanskim putem na adresu:

Prof.dr. Aida Hodžić, Veterinarski fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo.

Također vas ohrabrujemo da, kada za to dođe vrijeme i ako imate interesa, i sami aplicirate za pohađanje ovakvog jednog studija.

Više informacija o ovom projektu možete naći na: www.tempus1health.net

 

S osobitim poštovanjem,

Predsjednik UNSA Tempus komisije

Prof.dr. Aida Hodžić

Kategorija: Tempus 1HEALTH