E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Tempus 1HEALTH

Obavijest o održavanju Info - sesije

Na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu 11-12. septembra 2014. godine održat će se Info - sesija u okviru Tempus projekta 1HEALTH kao i prezentacija rezultata dosadašnjih istraživanja ovog projekta - 'Ispitivanje potreba BiH ekonomije i tržišta s ciljem jačanja kapaciteta u oblasti javnog zdravstva i promocije ONE HEALTH koncepta'.

U PRILOGU poziva dostavljamo Vam i radni program skupa. 

​Komisija za međunarodnu saradnju

Kategorija: Tempus 1HEALTH