icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

70god web 900x100

Tempus 1HEALTH

Obavijest o održavanju Info - sesije

Na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu 11-12. septembra 2014. godine održat će se Info - sesija u okviru Tempus projekta 1HEALTH kao i prezentacija rezultata dosadašnjih istraživanja ovog projekta - 'Ispitivanje potreba BiH ekonomije i tržišta s ciljem jačanja kapaciteta u oblasti javnog zdravstva i promocije ONE HEALTH koncepta'.

U PRILOGU poziva dostavljamo Vam i radni program skupa. 

​Komisija za međunarodnu saradnju

Kategorija: Tempus 1HEALTH