E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Tempus 1HEALTH

Kao što je već ranije izviješteno, Senat Univerziteta u Sarajevu je dao saglasnost na nastavni plan i program interdisciplinarnog master studija „Jedinstveno zdravlje“ Veterinarskog, Medicinskog i Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu (u saradnji sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu i uz učešće nastavnika sa evropskih partnerskih institucija).

Master program je kreiran i razvijen kroz TEMPUS projekat (544182-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPCR (2013-4551 / 001 – 001) „Javno zdravstvo Zapadnog Balkana – unapređenje sektora i razvoj „One Health“ nastavne i naučne infrestrukture u državama Zapadnog Blakana“ (1HEALTH).

Realizacija nastave za prvu generaciju studenata master studija planirana je u akademskoj 2015/2016. godini. Za potrebe te realizacije kroz Tempus projekat 1HEALTH nabavljena je IT i laboratorijska oprema u vrijednosti oko 90 000,00 KM namijenjena Veterinarskom i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

accessories 02Prestigio MultiBoard and Visconte 1

Kategorija: Tempus 1HEALTH