E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Tempus 1HEALTH

Drage kolege,

U prilogu je AGENDA sastanka konzorcija Tempus projekta 1HEALTH koji će se odrzati u vrijeme odrzavanja kongresa One world – One health – One vision. 13. i 14.10.2015. sastanci ce biti realizirani na VFS, a 15. i 16.10. u hotelu Terme. Molim vas da prisustvujete onim dijelovima sastanka kojima mozete, a narocito bi bilo vazno da budete 13.10. u 17.00 kada ce biti prezentirani dosadasnji rezultati projekta, te 14.10. u 10.00 kada ce se razgovarati i o realizaciji master studija Jedinstveno zdravlje i ucescu EU nastavnika u realizaciji istog (vazno prisustvo odgovornih nastavnika za pojedine predmete).

Takodjer vas obavjestavam da je po drugom pozivu za retraining pristiglo ukupno 8 aplikacija, od cega 4 saradnika koji su vec bili na edukaciji kroz ovaj projekat, te one nisu uvrstene kao potencijalne za razgovore sa kontakt osobama host institucija.

Srdacan pozdrav,

Aida Hodzic

Kategorija: Tempus 1HEALTH