icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

Banner congress 2

Tempus 1HEALTH

Svečana ceremonija početka nastave na Interdisciplinarnom master studiju „Jedinstveno zdravlje“, koji je razvijen kroz Tempus projekat 1HEALTH biće održana u ponedeljak u Svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu.

UNSA

Uvodno predavanje za cjelokupni program održat će profesorica  Aida Hodžić, voditeljica Tempus projekta 1HEALTH i prorektor na Univerzitetu u Sarajevu i Nihad Fejzić, rukovodilac studija „Jedinstveno zdravlje“i dekan Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

- Univerzitet u Sarajevu je uvođenjem interdisciplinarnog master studija iz jedinstvenog zdravlja postao jedan od vodećih svjetskih univerziteta koji je ovaj razvojni koncept implementirao u jedinstven edukacijski paket, u ovoj fazi ponuđen BiH stručnjacima, a u sljedećim generacijama i polaznicima iz cijelog svijeta- smatra dekan Veterinarskog fakulteta Fejzić. 

Tempus projekt 1HEALTH predstavlja međunarodnu i interdisciplinarnu inicijativu sa učešćem Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta Istočno Sarajevo i Univerziteta Hasan Prishtina (Kosovo) kao WB korisnika, te Univerziteta u Milanu (koordinator), Barceloni, Portu i Ljubljani kao EU partnera. Svi participirajući univerziteti u projektu predstavljeni su pripadajućim fakultetima/institutima za područje humane i veterinarske medicine. 

Ovom prilikom studentima prve generacije Interdisciplinarnog master studija „Jedinstveno zdravlje“ biće uručeni indeksi ispred Centra za interdisciplinarne studije UNSA. 

Profesorica  Semra Čavaljuga  s katedre za epidemiologiju i biostatistku Medicinskog  fakulteta Sarajevo u izjavi za Fenu, govoreći o projektu „Jedno zdravlje“ te novopokrenutom studiju, kaže da je koncept "Jedinstvenog zdravlja" u našoj zemlji, bez obzira na Tempus projekt koji traje dvije godine, još uvijek nepoznat ali i neprepoznat u humanom zdravstvu.  

Ona ističe da se moraju znati dvije važne činjenice koje govore u prilog neophodnosti usvajanja svih principa One health/Jedinstvenog zdravlja pristupa u svakodnevnom radu: većina bolesti koje se kod nas javljaju epidemijski među ljudima su zoonoze - zajedničke i ljudima i životinjama (salmonele, bruceloza, influenca, leptospiroza,…) i druga je kao i humana medicina, i veterinarska kao krajnji cilj svoga rada ima unapređenje ljudskog zdravlja. 

 - Ovaj postdiplomski studij kroz Tempus projekt jeste i sam po sebi jedinstven, jer će se u istim klupama zajedno naći i ljekari i veterinari ali i diplomirane sestre i inžinjeri različitih zdravstvenih tehnika. Sve to može značajno doprinijeti boljem pristupu aktivnosti "jedinstvenog zdravlja" u našoj sredini. Kao konačan ishod ovog veoma zanimljivog i značajnog projekta, osim novih magistara, sasvim sigurno bolje ćemo svi koji učestvujemo u operativnim i strateškim aktivnostima na prevenciji i kontroli bolesti zajedničkih ljudima i životinjama – kaže Čavaljuga 

Ona navodi da će kroz aktivnosti Projekta koji se završava slijedeće godine, ali se planira nastaviti kroz ovaj poslijediplomski studij biti napravljen značajan korak u poboljšanju zdravlja stanovništva putem kvalitetnije i zajedničke organizacije prevencije i kontrole javljanja zoonotskih bolesti. Što je kako smatra profesorica Čavaljuga što je najefikasniji i najjeftiniji način za jedno društvo jer ljudi oboljevaju manje ako je segment prevencije dobro organizovan. A kvalitetnoj organizaciji uvijek značajno doprinosi obrazovaniji profesionalni kadar. 

- Jednostavno rečeno ovo je u svakom pogledu, a ne samo po nazivu, jedinstven studij - smatra redovni profesor Semra Čavaljuga, epidemiolog, subspecijalista zdavstenog menadžmenta,  šefica Katedre za epidemiologiju i biostatistku  Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

DOPUNA VIJESTI

http://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/prva-generacija-jedinstvenog-zdravlja/185679

 

 

Kategorija: Tempus 1HEALTH