E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID19

Dijagnostika urođenih, stečenih oboljenja srca i slabosti srcaekg-signal-hi

 

–                    Specijalistički kardiološki pregled

–                    Elektrokardiografija (EKG)

–                    Mjerenje arterijskog krvnog pritiska

–                    Rentgenografija (RTG)

–                    Ehokardiografija (ultrazvučni pregled srca)

 

 

maca cuko 2