M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Nastavni plan i program Integriranog studija veterinarske medicine prvi i drugi ciklus

 

I GODINA

SEMESTAR I

 

P R E D M E T

S A T I     N A S T A V E

ECTS

Pred.

Semin.

Vježbe

Sedm.

Semestar

1.

Biofizika u veterinarskoj medicini

3

-

2

5

75

5,0

2.

Biologija u veterinarskoj medicini

3

-

2

5

75

5,0

3.

Veterinarska biohemija I

3

-

2

5

75

5,0

4.

Anatomija domaćih životinja I

3

-

6

9

135

9,5

5.

Uvod i historijat veterinarstva

1

-

-

1

15

1,5

6.

Sociologija

2

-

-

2

30

2,0

7.

Tjelesni odgoj

-

-

2

2

30

2,0

 

UKUPNO

15

-

14

29

435

30,0

 

I GODINA

SEMESTAR II

 

P R E D M E T

S A T I   N A S T A V E

ECTS

Pred.

Semin.

Vježbe

Sedm.

Semestar

1.

Veterinarska biohemija II

4

-

3

7

105

7,0

2.

Anatomija domaćih životinja II

4

-

6

10

150

10,0

3.

Zoohigijena i profilaksa oboljenja životinja I

1

-

1

2

30

2,0

4.

Molekularna biologija i biotehnologija

1

-

1

2

30

2,0

5.

Stočarstvo sa biostatistikom u veterinarskoj medicini I

3

-

2

5

75

5,0

6.

Engleski jezik u vet. medicini

2

-

2

4

60

4,0

 

UKUPNO

15

-

15

30

450

30,0

 

Student može upisati drugu godinu studija bez položenih ispita iz predmeta „Molekularna biologija i biotehnologija“ i „Engleski jezik u vet. medicini“; ove predmete dužan je položiti prije polaganja ispita iz predmeta neparnog semestra naredne godine studija.

- OBAVEZNA I PREPORUČENA LITERATURA

- OBLICI I STRUKTURA BODOVANJA