M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Nastavni plan i program I (prvog) ciklusa studija na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu (Bolonjski sistem)

 

II GODINA

SEMESTAR III

 

P R E D M E T

S A T I     N A S T A V E

ECTS

Pred.

Semin.

Vježbe

Sedm.

Semestar

1.

Veterinarska histologija sa   embriologijom

3

1

3

7

105

7,5

2.

Fiziologija domaćih životinja I

4

-

3

7

105

7,5

3.

Stočarstvo sa biostatistikom u veterinarskoj medicini II

2

-

2

4

60

4,5

4.

Hrana i ishrana životinja I

4

-

3

7

105

7,5

5.

Fakultativni predmet 1

0,5

-

0,5

1

15

1,0

6.

Fakultativni predmet 2

0,5

-

0,5

1

15

1,0

7.

Fakultativni predmet 3

0,5

-

0,5

1

15

1,0

 

UKUPNO

14,5

1

12,5

28

420

30,0

 

Fakultativni predmeti (biraju se tri):

- Laboratorijske životinje i osnovi laboratorijske tehnike

- Dentalna morfologija životinja

- Kinologija i felinologija

- Uzgoj konja i konjički sport

- Uzgoj i proizvodnja kunića i krznaša

 II GODINA

SEMESTAR IV

 

P R E D M E T

S A T I     N A S T A V E

ECTS

Pred.

Semin.

Vježbe

Sedm.

Semestar

1.

Fiziologija domaćih životinja II

4

1

2

7

105

6,5

2.

Hrana i ishrana životinja II

2

-

2

4

60

4,0

3.

Veterinarska mikrobiologija s imunologijom I

2

-

2

4

60

4,0

4.

Patologija domaćih životinja I

2

-

3

5

75

5,0

5.

Patološka fiziologija domaćih životinja I

2

-

2

4

60

4,0

6.

Veterinarska parazitologija

3

-

3

6

90

5,5

7.

Fakultativni predmet

0,5

-

0,5

1

15

1,0

 

UKUPNO

15,5

1

14,5

31

465

30,0

 

Fakultativni predmeti (bira se jedan):

- Golubarstvo

- Akvakultura

- Morfofiziologija domaće peradi

- Osnovi higijene i sigurnosti stočne hrane

Student može upisati treću godinu studija bez položenog ispita iz predmeta „Veterinarska parazitologija“; ovaj predmet dužan je položiti prije polaganja ispita iz predmeta neparnog semestra naredne godine studija.

- OBAVEZNA I PREPORUČENA LITERATURA

OBLICI I STRUKTURA BODOVANJA