icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

70god web 900x100

Obavješatvaju se studenti pete godine (IX semestar) da će se ispit iz predmeta Zarazne bolesti životinja sa epidemiologijom II održati prema rasporedu ispita zimskog semestra 2017/2018 akademske godine dana 13.02.2018. godine, a prema utvrđenom spisku.

Prof.dr. Rizah Avdić

Prodekan za nastavu i studentska pitanja 

Kategorija: Ispitni rokovi