icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

Banner congress 2

Obavješatvaju se studenti pete godine (IX semestar) da će se ispit iz predmeta Zarazne bolesti životinja sa epidemiologijom II održati prema rasporedu ispita zimskog semestra 2017/2018 akademske godine dana 13.02.2018. godine, a prema utvrđenom spisku.

Prof.dr. Rizah Avdić

Prodekan za nastavu i studentska pitanja 

Kategorija: Ispitni rokovi