E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID19

Obavješatvaju se studenti pete godine (IX semestar) da će se ispit iz predmeta Zarazne bolesti životinja sa epidemiologijom II održati prema rasporedu ispita zimskog semestra 2017/2018 akademske godine dana 13.02.2018. godine, a prema utvrđenom spisku.

Prof.dr. Rizah Avdić

Prodekan za nastavu i studentska pitanja