icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

VETERINARSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

Na osnovu II termina naknadnog konkursa za upis studenata u prvu godinu integriranog studija veterinarske medicine na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini, objavljenog na web stranici fakulteta 01. augusta 2017. godine, Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu, te nakon bodovanja prijavljenih kandidata na osnovu općeg uspjeha i predmeta od značaja, Nastavno-naučno vijeće na  VII redovnoj sjednici održanoj 19.09.2017. godine, utvrdilo je

 

PRELIMINARNU  RANG  LISTU  PRIMLJENIH  KANDIDATA II UPISNOG  ROKA – DRUGI TERMIN

 

za upis studenata u prvu godinu integriranog studija veterinarske medicine na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini

Lista objavljena dana 19.09.2017. godine na oglasnim pločama Veterinarskog fakulteta i web stranici www.vfs.unsa.ba

 

Kategorija: Oglasna ploča SS