icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

Obavještavamo sve zainteresirane kandidate, koji žele da upišu Integrirani studij Veterinarske medicine prvi i drugi ciklus, da će drugi upisni rok biti objavljen na web stranici fakulteta nakon okončanja upisa primljenih kandidata u prvom upisnom terminu.

Kategorija: Oglasna ploča SS