icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

70god web 900x100

VETERINARSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Sarajevo, 11.09.2018. godine

 

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija Univerzitetu u Sarajevu u akademsku 2018/2019. godinu, objavljenog 23. jula 2018. godine na oglasnoj ploči i web stranici Univerziteta u Sarajevu i Veterinarskog Fakulteta, Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redosljeda prijema kandidata za upis u prvu godinu, te nakon bodovanja prijavljenih kandidata na osnovu općeg uspjeha i predmeta od značaja, Komisija za rangiranje i prijem studenata, objavljuje

 

PRELIMINARNU RANG  LISTU  PRIMLJENIH  KANDIDATA

 

za upis u prvu godinu integriranog studija (I i II ciklus) na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2018/2019. godini

Lista objavljena dana 11.09.2018. godine na oglasnim pločama Veterinarskog fakulteta i web stranici www.vfs.unsa.ba

Kategorija: Oglasna ploča SS