icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

70god web 900x100

Na osnovu čl. 48., 78. - 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), predhodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje,  nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 11/05-38-21313-5/18 od 10. 09. 2018. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati na prvu godinu specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini broj: 02-05-31388-4.1/18 od 05. 09. 2018. godine, Univerzitet u Sarajevu 
o b j a v l j u j e 

K O N K U R S
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU SPECIJALISTIČKOG STUDIJA NA
UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI

Prilog:

Konkurs za upis studenata u prvu godinu specijalističkog studija u studijskoj 2018/2019. godini

- Opće informacije o specijalističkom studiju

Prijedlog upisnih kvota

Odluka o broju i strukturi kandidata koji se mogu upisati na specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu

- Troškovnik

Kategorija: Oglasna ploča SS