icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

VF70 logo1 04

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godinu, objavljenog 13. septembra 2018. godine na web stranici Univerziteta u Sarajevu i Veterinarskog Fakulteta, Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redosljeda prijema kandidata za upis u prvu godinu specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini, Komisija za prijem i upis studenata, objavljuje

PRELIMINARNU RANG - LISTU PRIJAVLJENIH I PRIMLJENIH KANDIDATA

Kategorija: Oglasna ploča SS