icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godinu, objavljenog 13. septembra 2018. godine na web stranici Univerziteta u Sarajevu i Veterinarskog Fakulteta, Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redosljeda prijema kandidata za upis u prvu godinu specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini, Komisija za prijem i upis studenata, objavljuje

PRELIMINARNU RANG - LISTU PRIJAVLJENIH I PRIMLJENIH KANDIDATA

Kategorija: Oglasna ploča SS