E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Na osnovu Konkursa za upis studenata na treći ciklus studija - doktorski studij na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini, objavljenog 12. septembra 2018. godine na web stranici Univerziteta u Sarajevu i Veterinarskog Fakulteta, a u skladu sa kriterijima propisanim tekstom konkursa i na prijedlog Komisijeza prijem i upis studenata na treći ciklus studija – doktorski studij „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ u studijskoj 2018/2019. godini, Vijeće doktorskog studija na 6. redovnoj elektronskoj sjednici usvaja i objavljuje

 

PRELIMINARNU RANG - LISTU PRIJAVLJENIH I PRIMLJENIH KANDIDATA

 

 

Kategorija: Oglasna ploča SS