E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godinu, objavljenog 13. septembra 2018. godine na web stranici Univerziteta u Sarajevu i Veterinarskog Fakulteta, Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redosljeda prijema kandidata za upis u prvu godinu specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini, Nastavno-naučno vijeće na  11. elektronskoj redovnoj sjednici usvaja i objavljuje

 

KONAČNU RANG - LISTU PRIJAVLJENIH I PRIMLJENIH KANDIDATA

 

Tabela 1. Konačna rang lista za prijem i upis studenata u prvu godinu specijalističkog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ u studijskoj 2018/19. godini

R.br. IME I PREZIME KANDIDATA SMJER STUDIJA
1. Ejla Ćurić Klinička medicina malih životinja
2. Muamer Obhođaš Klinička medicina malih životinja
3. Belma Begović Sigurnost hrane
4. Lejla Kebo Sigurnost hrane
5. Ajdin Crnkić Klinička mikrobiologija
6. Sajma Huremović Klinička mikrobiologija
7. Lejla Pobrić-Hadžihasanović Parazitologija i parazitske bolesti
8. Alida Omanović Veterinarska patomorfološka dijagnostika
9. Alma Šeho-Alić Veterinarska patomorfološka dijagnostika

 

Lista objavljena dana 22.10.2018. godine na oglasnim pločama Veterinarskog fakulteta i web stranici www.vfs.unsa.ba

Kategorija: Oglasna ploča SS