E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Na osnovu Naknadnog konkursa za upis studenata u prvu godinu specijalističkog studija na Veterinarskom fakultetu u studijskoj 2018/2019. godini, objavljenog 21. novembra 2018. godine na web stranici Univerziteta u Sarajevu i Veterinarskog Fakulteta, a  u skladu sa kriterijima propisanim tekstom Naknadnog konkursa i na prijedlog Komisije za prijem i upis studenata u prvu godinu specijalističkog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ u studijskoj 2018/2019. godini, Nastavno-naučno vijeće na 15. redovnoj elektronskoj sjednici usvaja i objavljuje

 

KONAČNU RANG - LISTU PRIJAVLJENIH I PRIMLJENIH KANDIDATA

 

Red.broj IME I PREZIME KANDIDATA SMJER
1.

Ismar Lutvikadić

Klinička medicina malih životinja
2. Elma Hrustemović Klinička mikrobiologija
3. Belma Čahut - Hodžić Klinička mikrobiologija
4. Aida Fajković Zarazne bolesti preživara
5. Robert Stupar Ljubas Zarazne bolesti preživara
6.

Sanela Pivčić

Sigurnost hrane
7.

Emina Aruković

Sigurnost hrane
8. Šefket Mehić Sigurnost hrane
9. Ermin Tabak Sigurnost hrane
10. Abdulah Imamović Sigurnost hrane
11. Ajna Kapidžić Parazitologija i parazitske bolesti
12. Marina Pervan - Gelo Sigurnost hrane
13. Tatjana Božić - Ivanković Klinička mikrobiologija
14. Ramiza Mihaljević Sigurnost hrane
15. Ajla Čaušević Klinička mikrobiologija

 

Napomena: Na osnovu člana 81. stav (9) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) kandidat koji je ostvario pravo na upis dužan je u roku od sedam dana od dana objave konačne rang-liste izvršiti upis i dostaviti originalne dokumente Veterinarskom fakultetu, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa u prvu godinu specijalističkog studija u studijskoj 2018/2019. godini.

Odluka u prilogu.

Lista objavljena dana 05.12.2018. godine na oglasnim pločama Veterinarskog fakulteta i web stranici www.vfs.unsa.ba

 

Kategorija: Oglasna ploča SS