E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

OBAVJEŠTENJE

za studente ponovce prve godine akademske 2018/2019

 • U skladu sa članom 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju, Studenti koji 2018/2019 akademske godine obnavljaju prvu godinu studija, obavezni su pohađati studij prema izmjenjenom nastavno planu i programu za Integrirani studij veterinarske medicine prvi i drugi ciklus, a koji se primjenjuje od 2018/2019 akademske godine.
 • Prilikom upisa ljetnog semestra (II semestar) obavezni su izabrati jedan od tri ponuđena izborna predmeta koje imaju uslov slušati i polagati.
 • Spisak studenata ponavljača prve godine 2018/2019.
 1. Alijagić Kemal
 2. Bahić Melisa
 3. Balaban Dunja
 4. Bašić Ajna
 5. Begić Ahmed
 6. Berilo Lejla
 7. Berković Elma
 8. Bešović Aida
 9. Bošnjak Jelena
 10. Brigić Mustafa
 11. Čolić Sara
 12. Dukić Nikolina
 13. Džajić Armina
 14. Fakić Ajla
 15. Grahovac Milovan
 16. Grbavac Emilija
 17. Grbić Brankica
 18. Gugić Anesa
 19. Hastor Tarik
 20. Imamagić Ines
 21. Jahović Irma
 22. Jovičić Jovana
 23. Knežević Danijel
 24. Kriještorac Omar
 25. Krneta Dejan
 26. Lozo Marko
 27. Halilović Emina
 28. Mahmutagić Hana
 29. Memić Hannan
 30. Mišanović Isidora
 31. Mousattat Radije
 32. Mujačić Adna
 33. Mujić Eldar
 34. Pandžo Emina
 35. Puljić Antonia
 36. Ramčilović Haris
 37. Salma Balaž
 38. Serhatlija Harisa
 39. Strujić Nermin
 40. Subotić Mitar
 41. Sulejmanović Mustafa
 42. Šalaka Samra
 43. Šurković Ilma
 44. Šutković Seid
 45. Taletović Kenan
 46. Tolić Matea Mia
 47. Trakić melisa
 48. Turanović Edin
 49. Vatreš Benjamin
 50. Vidović Blanka
 51. Zametica Verda
 52. Zrnić Boris

Prodekan za nastavu i studentska pitanja

Prof.dr. Rizah Avdić

Kategorija: Oglasna ploča SS