E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu, prethodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 11/05-38-15203-2/19 od 30.04.2019.godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati na prvu godinu prvog ciklusa studija, integriranog studija i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2019./2020. godini broj: 02-05-18393-48/19 od 25.04.2019. godine, Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019 / 2020. GODINI

 

 

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija u studijskoj 2019./2020. godini, koji se organizira na Veterinarskom fakultetu Univerziteta  u  Sarajevu.

 

Prijave na Konkurs za upis podnose se u dva prijavna roka:

- Prvi prijavni rok od 07. juna do 05. jula 2019. godine

- Drugi prijavni rok od 26. avgusta do 13. septembra 2019. godine.

 

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji, na osnovu:

-  općeg uspjeha,

-  uspjeha iz maternjeg jezika i predmeta značajnih za studij (biologija, hemija, fizika),

-  rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij i

-  odličnog (5,0) uspjeha iz svih nastavnih predmeta i primjernog vladanja u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

 

Za  prijave  na  Konkurs  za  upis  u  prvu  godinu  studija  kandidat  je  dužan  predati  u studentsku službu orginal ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenta:

-  zahtjev za upis,

-  svjedočanstva  o  završenim  razredima  srednje  škole  završene  u  Bosni  i Hercegovini  u  četverogodišnjem  trajanju  odnosno  odgovarajuće  nostrificirane dokumente  za  kandidate  koji  srednju  školu  nisu  završili  u  Bosni  i  Hercegovini (ukoliko  su  dokumenti  u  postupku  ekvivalencije,  prilažu  se  potvrda da je postupak ekvivalencije u toku),

-  diplomu o završenoj srednjoj školi,

-  izvod iz matične knjige rođenih,

-  uvjerenje o državljanstvu i

-  druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

 

Napomena: Prijave podnesene poslije utvrđenog roka kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijave se predaju Studentskoj službi od 08,00 do 14,00 sati svaki radni dan do okončanja konkursa.

U roku od sedam dana od dana objavljivanja konačne rang liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti orginalne dokumente Veterinarskom fakultetu i izvršiti upis, u suprotnom smatraće se da je odustao od upisa, a pravo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang liste.

 

 Veterinarski fakultet u Sarajevu prima ukupno 100 studenata:

- 60 studenata (Redovni studij - troškove studija snosi osnivač)

- 35 studenata (Redovni studij - troškove studija snose sami studenti – samofinasirajući studij)

- 5 studenata (Redovni studij - strani državljani)

 

Više informacija o upisu putem kontakt telefona studentske službe 033/729-156, a kompletan Konkurs možete preuzeti OVDJE .

Kategorija: Oglasna ploča SS