E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Na osnovu Konkursa za upis studenata na treći ciklus studija - doktorski studij na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini, objavljenog 27. septembra 2019. godine na web stranici Univerziteta u Sarajevu i Veterinarskog fakulteta UNSA i u skladu sa kriterijima propisanim tekstom Konkursa te relevantnim odredbama Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu - doktorski studij, a na prijedlog Komisije za prijem i upis studenata na treći ciklus studija – doktorski studij „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ u studijskoj 2019/2020. godini verificiran Odlukom Vijeća studija, Vijeće Fakulteta na svojoj sjednici održanoj 11.11.2019. godine utvrđuje

KONAČNU RANG – LISTU SVIH PRIMLJENIH KANDIDATA

Tabela  1. Konačna rang-lista za prijem i upis studenata na III ciklus studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ u akademskoj 2019/2020. godini

R.br. Šifra Prosječna ocjena
1. DS_VFUNSA -5 9,6
2. DS_VFUNSA -8 9,6
3. DS_VFUNSA -4 9,5
4. DS_VFUNSA -9 9,5
5. DS_VFUNSA -1 9,4
6. DS_VFUNSA -6 9,2
7. DS_VFUNSA -2 8,6
8. DS_VFUNSA -3 8,5
9. DS_VFUNSA -7 7,2

 

Napomena: Na osnovu člana 81. stav (9) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) kandidat koji je ostvario pravo na upis dužan je u roku od sedam dana od dana objave konačne rang-liste izvršiti upis i dostaviti originalne dokumente Veterinarskom fakultetu, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na treći ciklus studija u studijskoj 2019/2020. godini.

Lista objavljena dana 11.11.2019. godine na oglasnim pločama Veterinarskog fakulteta i web stranici www.vfs.unsa.ba

U Sarajevu, 11.11.2019. godine                 

Kategorija: Konkursi