E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

PRIJAVA ISPITA

Poštovane kolege studenti,

Zbog prelaska na novi sistem prijavljivanja – Eunsa – prijavu završnog ispita (redovni januarski ispitni rok) studenti će vršiti prijavom preko sistema Eunsa sa početkom od 20.01.2020. godine. Student ispit može prijaviti najkasnije 4 (četiri) dana do objavljenog termina završnog ispita.

Molimo vas da vodite računa o objavljenim terminima ispita. Zatvaranje prijave vrši se automatski 4 (četiri) dana prije ispita.

 

Prodekan za nastavu i studentska pitanja

             Prof.dr. Rizah Avdić

Kategorija: Oglasna ploča SS