E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Shodno Zaključcima Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-4957/20 od 18.05.2020. godine u svrhu završetka nastave obavještavamo odgovorne nastavnike o sljedećem:

INSTRUKCIJE ZA IZVOĐENJE NASTAVE

 1. Nastavlja se sa svim oblicima nastave u online režimu (predavanja, vježbe, ispiti, konsultacije);
 2. Nastavnici koji nisu izveli parcijalne ispite obavezni su da to učine;
 3. Odgovorni nastavnici treba da ažuriraju dosadašnji nastavni proces i dostave prodekanu za nastavu posredstvom šefova Zavoda/Klinike satnicu koju treba nadoknaditi;
 4. Ljetni semestar će trajati do 12.06.2020. godine;
 5. Nadoknada nastave (za predmete koji nisu održali nastavu u on-line režimu) će se realizirati do 30.07.2020. godine;
 6. Nadoknada praktičnog dijela nastave u učionicama Fakulteta će otpočeti kad se steknu uslovi za smještaj studenata u studentske domove;
 7. Uspostava ispita u učionici (Fakultet) počet će kad se ispune uslovi za vraćanje studenata u studentske domove;
 8. Organizirati izvođenje terenskih vježbi i stručne prakse za predmete – Ambulantna klinika I (ekstramural nastava) i Ambulantna klinika III koja se izvodi van Fakulteta;
 9. Studenti koji nisu u mogućnosti da se uključe u izvođenje nastave iz tačke 8. treba da se jave odgovornom nastavniku kako bi se omogućio altenativni način nastave (studenti koji se trenutno ne nalaze u Kantonu Sarajevo);
 10. Studenti su obavezni da se pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera samozaštite (zaštitne maske, rukavice, dezinficijensi i dr.);
 11. Redovni i popravni junsko-julski ispitni rok pomjera se za sedam dana – prodekan za nastavu;
 12. Popravni ispitni rok će se organizirati sa dva termina za sve ispite – prodekan za nastavu.

STUDENTSKA ČITAONICA na fakultetu neće raditi do daljnjeg !

Prodekan za nastavu i studentska pitanja

Prof.dr. Rizah Avdić

Kategorija: Oglasna ploča SS