E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

VETERINARSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Na osnovu Konkursa za online upis studenata u prvu godinu studija Univerzitetu u Sarajevu u akademsku 2020/2021. godinu, objavljenog 05. juna 2020 godine na oglasnoj ploči i web stranici Univerziteta u Sarajevu i Veterinarskog Fakulteta, Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redosljeda prijema kandidata za upis u prvu godinu, te nakon bodovanja prijavljenih kandidata na osnovu općeg uspjeha i predmeta od značaja, Komisija za rangiranje i prijem studenata, objavljuju

PRELIMINARNU RANG LISTU SVIH PRIMLJENIH I PRIJAVLJENIH KANDIDATA 

PRELIMINARNU RANG LISTU KANDIDATA – STRANI DRŽAVLJANI

za upis u prvu godinu integriranog studija (I i II ciklus) na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2020/2021. godini

Lista objavljena dana 7.7.2020. godine na oglasnim pločama Veterinarskog fakulteta i web stranici www.vfs.unsa.ba

- NA PRELIMINARNU RANG LISTU KANDIDATI IMAJU PRAVO ŽALBE TRI DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA (10.07.2020.)

- PO ŽALBI ODLUČUJE VIJEĆE FAKULTETA U ROKU OD TRI DANA (13.07.2020.)

Konačna rang lista kandidata koji su stekli pravo na upis u svim statusima biće objavljena 15.07.2020.

U roku od sedam dana od dana objave konačne rang liste, kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti orginale uplaudovanih dokumenata fakultetu i izvršiti upis, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program, a pravo upisa stiče slijedeći kandidat sa konačne rang liste koji je ispunio uvjete za upis.

Kategorija: Oglasna ploča SS