icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

Oglasna ploča SS

Prikaz # 
Naslov Datum objavljivanja Klikova
Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa integriranog studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini 22 Jun 2017 685
Izmjena ispitnih termina u prvom septembarskom ispitnom terminu 16 Jun 2017 572
Ovjera ljetnog semestra za redovne studente kao i ponovce 26 Maj 2017 587
Ekstramural nastava - IV godina 20 Mar 2017 572
Obavjest za odjavu ispita 20 Feb 2017 702
Početak nastave ljetnog semestra akademske 2016/2017. godine i raspored 15 Feb 2017 1432
Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra akademske 2016/2017 09 Jan 2017 1328
Dopunski ispitni rok iz predmeta Patofiziologija domaćih životinja I 15 Dec 2016 605
Ispitni rokovi u akademskoj 2016/2017 godini 23 Nov 2016 2221
Obavjest za studente koji studiraju po predbolonjskom nastavnom planu i programu 01 Nov 2016 608
Svečana promocija diplomiranih veterinara i magistara 31 Okt 2016 1061
Okvirni kalendar realizacije studijskog programa akademske 2016/17. godine 24 Okt 2016 819
Obavijest za upis zimskog semestra 21 Okt 2016 567
Konačna rang lista kandidata za upis na treći ciklus studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ 21 Okt 2016 502
Konačna rang lista primljenih kandidata za upis na Interdisciplinarni master studij „Jedinstveno zdravlje“ 18 Okt 2016 708
Preliminarna rang lista kandidata za upis na treći ciklus studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ 18 Okt 2016 2212
Obavještenje za studente III semestra - predmet Fiziologija domaćih životinja I 30 Sep 2016 732
Raspored nastave i grupe za zimski semestar studijske 2016/2017 godine 30 Sep 2016 3795
Obavijest o upisu za studente druge, treće, četvrte i pete akademske godine 2016/2017 koji studiraju po bolonjskom sistemu 07 Sep 2016 1845
Obavještenje o utvrđivanju broja studenata po izbornim predmetima 07 Sep 2016 801
KONKURS za upis na II ciklus interdisciplinarnog master studija JEDINSTVENO ZDRAVLJE za akademsku 2016/2017. godinu 05 Sep 2016 1218
Obavijest o upisu za studente prve akademske godine 2016/2017 koji studiraju po bolonjskom sistemu 28 Jul 2016 1984
Konačne rang liste primljenih kandidata za upis u prvu godinu integriranog studija (I i II ciklus) u akademskoj 2016/2017. godini 28 Jul 2016 2494
Obavještenje za studente III i IV godine 19 Jul 2016 867
Obavještenje za kandidate koji nisu primljeni 11 Jul 2016 1284