icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra za redovne studente kao i ponovce počinje od 23.01.2017. i traje do 17.02.2017. godine u vremenu od 1000 - 1230 .

Za ovjeru zimskog semestra potrebno je da imate:

  • U indexu sve potpise predmetnih profesora (studenti ponavljači  po Bolonji treba da imaju potpise profesora iz predmeta koje  nisu položili).
  • Potrebna su dva lista o prijavi semestra ( zelena ) .
  • Jedan list za ovjeru zimskog semestra popunjen sa obje strane  (predmeti, profesori, sati ).
  • Drugi list za upis ljetnog semestra popunjen samo sa prednje strane (obavezno upisati datum na s. listu).
  • U index upisati predmete , profesore , sate za ljetni semestar (II, IV, VI, VIII, X ).

 

STUDENTSKA SLUŽBA

Kategorija: Oglasna ploča SS