icon-email Webmail       E-nastava      ISSS

Poštovane kolege,

shodno Odluci Nastavno-naučnog vijeća Veterinarskog fakulteta, a realizirajući Nastavni plan i program, Ekstramural nastava će se realizovati u periodu od 25.03. do 27.05.2017. godine, sa fondom od 60 sati.

Odgovorni nastavnik: doc.dr. Amel Ćutuk.

Detaljnije u PRILOGU

 

Kategorija: Oglasna ploča SS