icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

NAUČNO – ISTRAŽIVAČKI I RAZVOJNI PROJEKTI

Međunarodni projekti

  Naziv projekta Pozicija u projektu

Izvor

finansiranja

Period implementacije Nosilac projekta
1.

COST Action „Action FA1408 “A European Network for Foodborne Parasites (Euro-FBP)”;

LINK

Partner COST (EC EU) 2015-2019 -
2. COST Action FA 1404 – "Improving current understanding and research for sustainable control of the poultry red mite Dermanyssus gallinae (COREMI)" Partner COST (EC EU) 2015-2019 -
3. Joint FAO/IAEA TC project Establishing Genetic Control Programmes for Aedes Invasive Mosquitoe (RER 5022). Partner FAO/IAEA 2016-2018 -
4.

Network for Evaluation of One Health (NEOH)

COST Action TD1404

http://neoh.onehealthglobal.net/

Partner COST EU - Horizon 2020 2014-2018 -
5. Ticks mapping in Bosnia and Herzegovina Koordinator EFSA, ECDC 2017-2018 Jasmin Omeragić
6.

VectorNet (A European network for sharing data on the geographic distribution of arthropod vectors, transmitting human and animal disease agents)

LINK

Partner EFSA, ECDC 2015-2018 -

 

Nacionalni projekti

  Naziv projekta Pozicija u projektu Izvor finansiranja Period implementacije Nosilac projekta
1. Analiza dinamike i značaja promjena nivoa proteina akutne faze pasa u hirurškoj traumi Koordinator Kanton Sarajevo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade 2017-2018 Nejra Hadžimusić
2. Dokazivanje prisustva specifičnih antitijela u serumima pasa lutalica nakon primjenjene antirabične zaštite Koordinator Kanton Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade 2017-2018 Lejla Velić
3. Inventarizacija, populacijski i zdravstveni status velikih zvijeri i drugih vrsta na području spomenika prirode „Skakavac“ Partner Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH 2017-2018 Nihad Fejzić
4. Ispitivanje mineralnih komponenata autohtonih sireva-livanjskog i travničkog (vlašičkog) Koordinator Kanton Sarajevo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade 2017-2018 Amina Hrković-Porobija
5. Ispitivanje pristustva specifičnih antitijela za Brucella spp. kod svinja u farmskom uzgoju Koordinator Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BiH 2017-2018 Lejla Velić
6. Istraživanje kontaminiranosti tla i biljne vegetacije parazitima i razvojnim oblicima parazita na području Federacije BiH i mjere sanacije Koordinator Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH 2017-2018 Jasmin Omeragić
7. Istraživanje potencijala halogeniranog boroksina u tretmanu inducirane upalne reakcije kože na in vivo modelu pacova Partner Kanton Sarajevo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade 2017-2018 -
8. Prevencija širenja infektivnih i parazitarnih bolesti zoonotskog tipa u populaciji napuštenih pasa na prostoru Kantona Sarajevo u 2017. godini Partner Kanton Sarajevo, Ministarstvo privrede 2017-2018 Amir Zahirović
9.

Raširenost korištenja opojnih sredstva među studentskom populacijom na području Federacije Bosne i Hercegovine

www.studentidroge

Koordinator

Ministastvo obrazovanja i nauke Federacije BiH

2017-2018 Amina Hrković-Porobija
10. Sadržaj teških metala (As, Pb, Hg, Cd) u morskim plodovima i ribama na BiH tržištu kao faktor javnozdravstvenog rizika Partner Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BiH 2017-2018 -
11. Serološka istraživanja prisustva Q groznice u populaciji vlasničkih i pasa lutalica Partner Kanton Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade 2017-2018 Hajrudin Beširović
12. Utvrđivanje kriterija zaraženosti pčelinjih zajednica s Nosema spp. s akcentom na trutove tokom i van reproduktivne sezone Koordinator Kanton Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade 2017-2018 Lejla Velić
13.

Prevencija oboljenja Digestivnog i respiratornog trakta kod novorođene teladi upotrebom antivirusnih vakcina, uređajima Taxi milk i ultrazvuka

  Ministarstvo privrede 2018