M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

BIBLIOTEKA VETERINARSKOG FAKULTETA

PUBLIKACIJE PROFESORA I SARADNIKA VETERINARSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

 


Adilović Salko

Uzgoj koza

Grafika-Šaran, Sarajevo, 1995.


Adilović Salko

Uzgoj goveda

II dopunjeno izdanje Ključ, 1997.


Adilović Salko

Uzgoj i selekcija svinja

Grafika-Šaran, Sarajevo, 1997.


Adilović Salko; Škandro Mevla; Adilović Edin

Praktično stočarstvo

Studentska štamparija Univerziteta, Sarajevo, 2001.


Adilović Salko

Opće stočarstvo sa biostatistikom (2.dopunjeno izd.)

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2003.


Adilović Salko

Opće i specijalno stočarstvo (1-2 razred srednje veterinarske tehničke škole)

FBiH, Sarajevo, 1997.


Adilović Salko

Ekonomika i organizacija stočarske proizvodnje

DES, Sarajevo, 2003.


Alibegović-Zečić Fahira; Rešidbegović Emina; Gagić Abdulah

Vitamini u komercijalnoj prehrani peradi

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2012.


Avdić Rizah; Tandir Faruk

Atlas skeleton EQUI

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2012.


Babić Ljerka; Katica Amela

Osnove histologije, Atlas i radna bilježnica

D.O.O. OTISAK, Sarajevo, 2001.


Bajrović Tarik; Fejzić Nihad (uredili i preveli)

Uvod u veterinarsku epidemiologiju

DES, Sarajevo, 2000.


Bajrović Tarik; Divanović Kučuk-Alija

Infektivne bolesti pasa i mačaka

Sarajevo, 1995.


Bego Uroš; Arnautović Ibrahim

Anatomija domaćih životinja

Sarajevo, 1990.


Bego Uroš; Arnautović Ibrahim; Gagić Abdulah

Anatomija domaće peradi sa osnovama funkcionalne anatomije

Sarajevo, 1991.


Begović Safet

Patološka fiziologija domaćih sisara I dio prva knjiga (poremećaji funkcija probavnog trakta)

Univerzitet u Sarajevu, 1968.


Begović Safet

Patološka fiziologija domaćih sisara, I dio druga knjiga (poremećaji funkcija krvi, elektrolita i bubrega)

Univerzitet u Sarajevu, 1968.


Brka Muhamed; Hodžić Aida; Ivanković Stanko; Važić Božo; Muhamedagić Samir

Catalogue of West Balkan-Pramenka Breed Types

Skopje, 2006.


Bugarski Đorđe; Šakić Vedad

Praktično kozarstvo, Priručnik za uzgajivače

Des-Sarajevo, 2001.


Čaklovica Faruk

Puževi - Uzgoj, proizvodnja i prerada

NIP Zadrugar, Sarajevo, 1991.


Čanković Midhat; Jažić Adnan

Parazitologija domaćih životinja

Sarajevo, 1998.


Čuljak Križan; Sudarić Franjo

Specijalna patološka morfologija životinja

Zagreb-Sarajevo, 1990.


Ćupić Vitomir; Muminović Mehmed; Kobal Silvestra; Velev Romel

Farmakologija (za studente veterinarske medicine)

Beograd, Sarajevo, Ljubljana, Skopje, 2007.


Ćutuk Ramiz

Klinička dijagnostika unutrašnjih bolesti preživara i kunića

Štamparija Fojnica d.o.o.,Fojnica, 2001.


Ćutuk Ramiz; Radojčić Biljana; Sinanović Nasir; Zahirović Amir

Bolesti probavnog sistema preživara

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2010.


Delić Smail; Rukavina Ljubomir

Helminti i helmintoze domaćih životinja

Sarajevo, 1966.


Fejzić Nihad; Šerić Sabina; Alagić Davor

Veterinarska epidemiologija

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2004.


Fejzić Nihad; Šerić Sabina

Ekonomika zdravlja životinja

Sarajevo, 2004.


Fejzić Nihad; Šerić-Haračić Sabina

Osnove biostatistike i analitičke epidemiologije

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2010.


Ferizbegović Jasmin; Šakić Vedad; Katica Velija; Crnkić Ćazim

Osnove uzgoja tovnih goveda

Promocult, Sarajevo, 2009.


Filipović Selma; Matičić Dražen; Milošević Hrvoje

Osnove ortopedije pasa i mačaka

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2011.


Gagić Abdulah

Reprodukcija u peradarstvu

Studentska štamparija Univerziteta Sarajevo, Sarajevo, 1999.


Gavez Eduard

Opšta patologija I i II dio

Sarajevo, 1959.


Gavez Eduard; Kadić Muhamed

Pneumono-conioses i conio-pneumonopathiae kao prodromno tlo i kolijevka erupcije alveolarnih i bronhalnih epithelioma u plućima

Sarajevo, 1990.


Goletić T., Kustura Aida, Šatrović E., Gagić A., Rešidbegović E., Hadžialić N.

Avijarna influenca (influenca ptica): priručnik za uzorkovanje i dostavu dijagnostičkog materijala

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2010, ISBN 978-9958-599-39-2, COBISS.BH-ID 18215174


Goletić T., Kustura Aida, Šatrović E.

Osnove bolesti peradi sa profilaksom i terapijom

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2014, ISBN 978-9958-599-53-8, COBISS.BH-ID 21319942.


Hadžibeganović Avdo

Mikrobiologija mesa i mesnih prerađevina

Sarajevo, 1975.


Hadžibeganović Avdo

Veterinarsko-sanitarni nadzor proizvodnje i prometa mesa

Sarajevo, 1983.


Hadžidedić Ishak

Higijena i osnove tehnologije mlijeka imlječnih prerađevina

Sarajevo, 1981.


Hadžiomerović Zijah; Šatrović Edin

Uvod u veterinarstvo

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2004.


Hadžiomerović Zijah; Fejzić Nihad

Život i djelo: dr. Ibrahim Arnautović

Sarajevo, Univerzitet, 2009.


Hadžiomerović Zijah; Šatrović Edin; Zuko Almedina

60 godina Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2009.


Hadžović Safet

Opća farmakologija za veterinare

Studentski servis. Univerzitet u Sarajevu. Sarajevo, 1971.


Hadžović Safet

Veterinarska farmakografija sa osnovima farmakoterapije 4. dopunjeno izdanje

Svjetlost. Sarajevo, 1991.


Hadžović Safet

Opća farmakologija i toksikologija za veterinare, medicinare i farmaceute 4. dopunjeno izdanje

Svjetlost. Sarajevo, 1991.


Hadžović Safet

Terapijski vodić podsjetnik za veterinare (za područje SFRJ) OZID. 2. prerađeno i dopunjeno izdanje

Beograd, 1991.


Hadžović Safet

Antimikrobna farmakoterapija i farmakoprofilaksa u veterinarskoj medicini Ratno izdanje

Veterinarski fakultet – Univerzitet u Sarajevu. Sarajevo, 1994.


Hadžović Safet

Antimikrobna farmakoterapija i farmakoprofilaksa u veterinarskoj medicini Drugo dopunjeno izdanje

Studentska štamparija. Veterinarski fakultet - Univerzitet u Sarajevu. Sarajevo, 1998.


Hadžović Safet

Antiparazitarna terapija i profilaksa u veterinarskoj medicini Ratno izdanje

Veterinarski fakultet - Univerzitet u Sarajevu. Largo. Sarajevo, 1996.


Hadžović Safet

Neurofarmakologija domaćih životinja

Veterinarski fakultet – Univerzitet u Sarajevu. Largo. Sarajevo, 1998.


Hadžović Safet

Terapijski vodič podsjetnik za veterinare i zakonski propisi za područje FBiH

Veterinarski fakultet – Univerzitet u Sarajevu. Largo. Sarajevo, 2001.


Hadžović Safet; Muminović Mehmed

Organofarmakologija domaćih životinja

Veterinarski fakultet – Univerzitet u Sarajevu. Largo. Sarajevo, 2001.


Hadžović Safet

Kartoteka gotovih lijekova za upotrebu u veterini OZID.

Beograd, 1991.


Hadžović Safet

Kartoteka gotovih lijekova za upotrebu u veterinarstvu. Izdanje prilagođeno stanju u F BiH

Veterinarski fakultet – Univerzitet u Sarajevu. Largo. Sarajevo, 2001.


Hadžović Safet

Signal-prijenosni putevi i njihova modulacija lijekovima - monografija Bosnalijek.

Svjetlost – Štampa. Sarajevo, 2003.


Hamamdžić Muhidin; Pobrić Hazima; Babić Ljerka

Anatomija, histologija i fiziologija domaćih životinja (udžbenik za I i II razred poljoprivredno-prehrambene i veterinarske srednje škole)

Sarajevo, 1997.


Hamamdžić Muhidin

Fiziologija probave u predželucima

IP Svjetlost D.D., Sarajevo, 1996.


Hamamdžić Muhidin; Hodžić Aida (preveli i uredili)

Fiziologija stanice (skripta)

Veterinarski fakultet Sarajevo, 2001.


Hamamdžić Muhidin; Hodžić Aida

Fiziologija probave u domaćih životinja

Sarajevo, 2010.


Hasanbašić Danica

Osnovi biologije

SaVart, Sarajevo, 2001.


Hasanbašić Danica; Rukavina Dunja

Priručnik iz biologije za studente veterinarske medicine

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2004.


Hodžić Aida, Hamamdžić Muhidin

Endokrinologija domaćih životinja

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2012.


Jažić Adnan; Zuko Almedina

Bolesti salmonidnih vrsta riba

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2004.


Kadić Muhamed

Praktikum iz patološke fiziologije veterinarske medicine

Studentska štamparija Univerziteta, Sarajevo, 1998.


Katica Amela; Mlaćo Nadžida; Hasanbašić Danica; Hamzić Edin

Osnove veterinarske histologije

Sarajevo, 2010.


Katica Velija

Ishrana u ratu

Promocult, Sarajevo, 2001.


Katica Velija; Hadžiomerović Zijah; Salkić Alen; Šakić Vedad; Softić Almira

Autohtone pasmine domaćih životinja u Bosni i Hercegovini

Promocult, Sarajevo, 2004.


Katica Velija; Šakić Vedad; Omerović Azmir; Vegara Mensur; Softić Almira

Uzgoj pasa

Promocult, – Sarajevo : 2008.


Katica Velija; Katica Amela; Šakić Vedad; Mlaćo Nadžida; Vegara Mensur; Varatanović Nazif; Hamzić Edin

Osnove felinologije

Promocult, Sarajevo, 2010.


Kazazović Jasmin

Rekreativno i sportsko jahanje

Konjički savez BiH, Sarajevo, 1997.


Kazazović Jasmin

Kako razumjeti konja

Konjički klub "Basquil", Sarajevo, 2003.


Krnić Josip; Hodžić Aida

Osnovi primijenjene fiziologije u veterinarskoj medicini

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2008


Kustura Aida, Goletić Teufik

Tehnologija peradarske proizvodnje

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2004. ISBN 9958-599-15-5, COBISS.BH-ID 13850630.


Magazinović Vojislav (redaktor jugoslovenskog izdanja)

Đuksova fiziologija domaćih životinja

Svjetlost, Sarajevo, 1975.


Mihaljević Milena

Organska hemija

Sarajevo,


Mihaljević Milena; Ajanović Atifa

Praktikum iz hemije za studente veterinarske medicine

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2010.


Milanović Ante

Mlijeko i proizvodi od mlijeka

Sarajevo, 2006.


Milošević Hrvoje; Šehić Mensur; Hadžijunuzović Dženita

Praktikum kliničke rentgenologije u veterinarskoj medicini

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2004.


Mujezinović Indira; Muminović Mehmed

Farmakologija minerala i vitamina kod laboratorijskih životinja

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2011.


Muminović Mehmed; Alibegović-Zečić Fahira; Mujezinović Indira; Smajlović Ahmed; Crnkić Ćazim; Ajanović Atifa

Nutriciona farmakologija domaćih životinja

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2006.


Muminović Mehmed; Divanović-Kučuk Alija; Stevančević Milenko

Lokalna anestezija domaćih životinja

Sarajevo, 2006.


Muminović Mehmed; Mujezinović Indira; Smajlović Ahmed; Velić Ramiz; Omeragić Jasmin

Uzgoj, bolesti i terapija laboratorijskih životinja

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2006.


Mutevelić Ahmed; Ferizbegović Jasmin; Mutevelić Tarik

Reprodukcija domaćih životinja

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2003.


Nešić Ljubica; Babić Ljerka; Mornjaković Zakira

Histologija-Embriologija

GRAFIČAR Ilidža, Sarajevo, 1990.


Omeragić Jasmin; Zuko Almedina

Veterinarska parazitologija (praktikum za studente veterinarskog fakulteta)

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2007.


Ožegović Ladislav

Mikoze i mikotoksikoze domaćih životinja

Sarajevo, 1971.


Ožegović Ladislav; Pepeljnjak Stjepan

Mikotoksikoze

Školska knjiga, Zagreb, 1995


Prašović Senad, Beširović Hajrudin, Šatrović Edin

Obdukciona tehnika i patomorfološka dijagnostika važnijih bolesti ptica

Alegra, Sarajevo, 2003.


Prašović Senad; Kadrić Mirsad; Lalošević Dušan; Beširović Hajrudin; Alić Amer

Opšta veterinarska patologija

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2010.


Prašović Senad; Kadrić Mirsad; Beširović Hajrudin; Alić Amer (preveli i priredili prema 3. američkom izd.)

Tomsonova specijalna veterinarska patologija

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2010.


Prašović Senad; Kadrić Mirsad; Beširović Hajrudin; Alić Amer

Osnovi veterinarske obdukcione tehnike i makroskopske patomorfološke dijagnostike

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2012.


Pobrić Hazima; Avdić Rizah

Anatomija urogenitalnog sistema domaćih životinja

Sarajevo, 2004.


Podžo Mustafa

Umjetno osjemenjivanje goveda, ovaca i koza

DES, Sarajevo, 1999.


Rešidbegović Emina; Kavazović Aida

Bakterijske bolesti peradi

Sarajevo, 2004.


Rešidbegović Emina; Kavazović Aida

Gljivične i bakterijske bolesti ptica

Promocult, Sarajevo, 2008.


Samek Davorin

Opća fizika s osnovama biofizike

Interliber, Sarajevo


Samek Davorin; Saračević Lejla; Lagumdžija Armin

Fizika jonizirajućih zračenja I-Radioaktivnost i interakcija jonizirajućeg zračenja sa materijom

Sarajevo, 2010.


Saračević Lejla

Veterinarska radiobiologija sa radijacionom higijenom

DES Sarajevo, Sarajevo, 1999.


Saračević Lejla; Gradaščević Nedžad; Mihalj Ante; Samek Davorin

Akutni radijacijski sindrom domaćih životinja

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2004.


Softić Almira; Katica Velija; Šakić Vedad

Opis i ocjena eksterijera domaćih životinja

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2004.


Sudarić Franjo

Obdukciona tehnika i patomorfološka dijagnostika (skripta) za studente veterine i veterinare

Sarajevo, 1987.


Sudarić Franjo; Čuljak Križan

Opća patologija II

Sarajevo-Zagreb, 1989.


Sudarić Franjo

Patomorfološka i patohistološka dijagnostika važnijih infektivnih oboljenja domaćih životinja

Sarajevo, 1989.


Šaćirbegović Almasa

Biologija

Sarajevo, 1998.


Šakić Vedad; Posavi Marjan; Katica Velija; Softić Almira

Linearna procjena vanjštine simentalskog i holštajn-frizijskog goveda

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2004.


Šakić Vedad; Katica Velija; Ferizbegović Jasmin

Uzgoj koza

Sarajevo, 2011.


Šatrović Edin; Goletić Teufik; Krnić Josip (uredili)

Vodič za studente

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2009.


Varatanović Nazif

Bolesti mliječne žlijezde

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2004.


Varatanović Nazif

Porodiljstvo krava

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2008.


Veladžić Mirsad; Čaklovica Faruk

Instrumentalne metode u biološkoj analizi

Ljiljan, Sarajevo, 2001.


Veladžić Mirsad; Čaklovica Faruk; Fejzić Nihad

Organska proizvodnja hrane

Ljiljan, Sarajevo, 2003.


Veladžić Mirsad; Čaklovica Faruk; Fejzić Nihad; Kadrić Mirsad; Smajlović Muhamed

Genetski modificirani organizmi

Sarajevo, 2008.


Zuko Almedina; Čanković Midhat

Protozoarne bolesti

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2004.


Zuko Almedina; Jažić Adnan; Omeragić Jasmin

Praktikum iz veterinarske parazitologije

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2009.


Zuko Almedina; Omeragić Jasmin; Jažić Adnan

Praktikum iz invazionih bolesti životinja

Veterinarski fakultet, Sarajevo, 2009.