E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID19

Dijagnostika fizioloških i patoloških stanja genitalnog trakta mužjaka i ženki, određivanje faze spolnog ciklusa, pregled i ocjena ejakulata, ultrasonografski pregled genitalnih organa, preventivni i terapeutski operativni zahvati na genitalnim organima i mliječnoj žlijezdi.

Specijalistički pregled:macici

-ginekološki pregled

-androloški pregled

 • Ultrazvučna dijagnostika i praćenje graviditeta
 • Ultrazvučna dijagnostika bolesti genitalnog trakta
 • Akušerske intervencije prilikom poroda
 • Uzimanje i ocjena ejakulata
 • Umjetno osjemenjavanje
 • Uzimanje vaginalnog brisa
 • Određivanje hormonalnog statusa
 • Hormonalno izazivanje estrusa (Gonjenja)
 • Hormonalna supresija estrusa (Gonjenja)
 • Hormonalna terapija hormonalnih poremećaja
 • Hormonski prekid graviditeta
 • Hirurški prekid graviditeta
 • Terapija Puerperalnih (postporođajnih) poremećaja
 • Sterilizacija kuja i mačaka (ovarioktomia i Ovariohisteroktomia)
 • Terapija i sanacija povreda mliječne žlijezde
 • Parcijalno i potpuno uklanjanje mliječne žlijezde (Mastektomia)

 

VIŠE INFORMACIJA O KATEDRI ZA PORODILJSTVO I BOLESTI VIMENA i KATEDRI ZA FIZIOLOGIJU I PATOLOGIJU RAMNAŽANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA