E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Katedra za hirurgiju sa onihologijom i oftalmologijom

KLINIKE

Uvod

Veterinarska hirurgija predstavlja modernu granu veterinarske nauke i nezamjenjiv je dio svakodnevne prakse. Katedra za hirurgiju Veterinarskog fakulteta Univeziteta u Sarajevu osnovana je 1952. godine kao sastavni dio Veterinarskog fakulteta, jedinog na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Osnovni cilj našeg rada je proizvesti doktore veterinarske medicine spremne zadovoljiti standarde savremene hirurgije, anestezije i analgezije; te osigurati dobrobit naših pacijenata.

hirurgija2020a

Diplomska nastava

Predmet hirurgija se sprovodi kroz dva semestra. Tokom pohađanja VI semestra studenti prolaze kroz upoznavanje i savladavanje principa opšte hirurgije i uvode u oblast anesteziologije. Sedmi semestar obuhvata osposobljavanje studenata prema principima prvodnevne kompetence kao i osnove u oftalmologiji i sportskoj medicini kopitara. Svim studentima je omogućen praktični rad u svakodnevnom kliničkom radu Klinike. Osoblje Katedre/klinike svojim stručnim znanjem i iskustvom, te komunikacijskim vještinama, nastavni proces čini privlačnim za veliki broj studenata. Svake godine, studenti koji pokazuju posebno interesovanje za oblasti predmeta hirurgije sa onihologijom i oftalmologijom I ili II, u prilici su da ostvare dodatna teoretska i praktična saznanja i usavršavanja kroz direktni rad sa pacijentima Klinke za hirurgiju sa onihologijom i oftalmologijom; primarno asistiranjem u različitim hirurškim zahvatima, perioperativnim i anesteziološkim procedurama, te postoperativnoj njezi pacijenata, što je studentima iznimno zanimljivo i nadopunjuje njihovo, iz ovih oblasti stečeno znanje. Uz pristup literaturi van matičnog govornog područja studentima su dostupna tri univerzitetska udžbenika (Osnovi ortopedije pasa i mačaka, 2011., Hromost kopitara i papkara, 2015. i Učestale rutinske i specijalističke procedure, 2019.) kao i jedan fakultetski udžbenik (Analgetici, sedativi i anestetici u veterinarskoj medicini sa referentnim protokolima, 2018.).

Postdiplomska nastava

Postdiplomski studij za sticanje zvanja doktora veterinarskih nauka obavlja se kroz doktorski studij „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“.

Sticanje zvanja univerzitetskog specijaliste veterinarske medicine omogućeno je kroz postdiplomski specijalistički studij „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“, smjer „Klinička medicina malih životinja“.

 

Učešće na naučnim skupovima

- SIVEMAP „Small Animal Veterinary Simposium“, Beograd, Srbija, 21.-23.10.2011.

- Šesti simpozijum o aktuelnim bolestima malih životinja, Sarajevo, BiH, 21.-22.10.2011.

- Bosnian – Turkish Scientific days, Sarajevo, BiH, 14.-17.4.2011.

- WSAVA Continuing Education Project „Emergency Surgery and Traumatology Course“ Beograd, Srbija, 5.3.2011.

- SEVC ''General Scientific Programme'' Barcelona (Španija), 1-4.10.2009.

- Small Animal Anaesthesia Course, Bolnica za živali Postojna (Slovenija) 26. – 26.7.2009

- Clinica veterinaria 2009, Subotica (Srbija), 19.-21.6.2009.

- XXII Simpozijum o aktuelnim bolestima malih živali, Lipica (Slovenija), 5.-7.-3.2009.

- VI Simpozij Poljoprivrede, Veterinarstva, Šumarstva i Biotehtnolgije sa međunarodnim učešćem, Goražde (BiH), Oktobar 2008.

- Clinica veterinaria 2008., Kragujevac (Srbija), Septembar 2008.

- V Simpozij Poljoprivrede, Veterinarstva, Šumarstva i Biotehtnolgije sa međunarodnim učešćem, Travnik (BiH) Oktobar 2007.

- Clinica veterinaria 2007., Subotica (Srbija), Juni 2007.

- 31st WSAVA, 12th FECAVA i 14th CSAVA, Prag (Češka) Oktobar 2006.

- IV Simpozij Poljoprivrede, Veterinarstva, Šumarstva i Biotehtnolgije sa međunarodnim učešćem, Zenica (BiH), Septembar 2006.

- VIII savjetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja – ''Clinica veterinaria 2006'', Neum (BiH), Juni 2006.

- VII savjetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja – ''Clinica veterinaria 2005'', Ohrid (Makedonija), Septembar 2005.

- III Simpozij Poljoprivrede, Veterinarstva, Šumarstva i Biotehtnolgije sa međunarodnim učešćem, Sanski Most (BiH), Juni 2005.

- 29th WSAVA, 10.th FECAVA, 7.th HVMS, Rodos (Grčka), Oktobar 2004.

- V Middle Eurpoean Buiatrics Congress, XV. Maygar Buiatrikus Kongresszus, Hajdszoboszlo (Mađarska), Juni 2004.

- II Simpozij Poljoprivrede, Veterinarstva, Šumarstva i Biotehtnolgije sa međunarodnim učešćem, Bihać (BiH), Septembar 2004.

- VI savjetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja – ''Clinica veterinaria 2004'', Budva (Crna Gora), Juni 2004.

- 15. Savjetovanje veterinara Srbije, Zlatibor (Srbija), Septembar 2003.

- I Simpozij Poljoprivrede, Veterinarstva, Šumarstva i Biotehtnolgije sa međunarodnim učešćem, Neum (BiH), Maj 2003.

- 27th World Veterinary Congress, Tunis, Septembar 2002.

- 29 th European Symposium on Calcified Tissues, Zagreb (Hrvatska), Maj 2002

- IV savjetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja – ''Clinica veterinaria 2002'', Budva (Crna Gora), Juni 2002.

- Simpozij o učestalosti malignih tumora populacije BiH, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo (BiH), Mart 2002.

- III savjetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja – ''Clinica veterinaria 2001'', Budva (Crna Gora), Juni 2001.

- 34 th VOORJAARSDAGEN, Kongres za male životinje Kraljevskog nizuzemskog veterinarskog društva, Amsterdam (Holandija), April 2001.

- Seminar o primjeni lijekova i aditiva kod životinja u organizaciji ''LEK'' Ljubljana, Murska Sobota (Slovenija), Septembar 2000.

- Svjetski kongres male prakse WSAVA/FECAVA, Voorjaarsdagen Kongres, Amsterdam (Holandija), April 2000.

- Prvi kongres veterinara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Tuzla (BiH), Oktobar 1998.

Naučno – istraživački projekti

Naučni rad na Katedri za hirurgiju je omogućen svakodnevnim radom sa pacijentima i širokim spektrom patoloških slučajeva. Ranije se naučni rad, u mnogome, obavljao kroz magistarski studij ali trenutno je baziran na prikazima zanimljivih slučajeva, kroz naučno-istraživačke projekte doktorskog i specijalističkog studija, kao i kroz različite naučne projekte. Do sada, Katedra za hirurgiju Veterinarskog fakulteta raspolaže sa jednim profesorom, docentom, višim asistentom, asistentom, dva uposlenika sa zvanjem univerzitetskog specijaliste veterinarske medicine iz oblasti „Klinička medicina malih životinja“ i jednim veterinarskim tehničarem.

Dijagnostičke mogućnosti i usluge

Katedra za hirurgiju sa oftalmologijom i onihologijom, uz maksimalnu kvalitetu, omogućava usluge hirurške i ortopedske dijagnostike, meko-tkivne i ortopedske hirurgije malih i egzotičnih pacijenata, rekonstruktivne hirurgije, maksimalne prilagodbe anesteziološkog i analgetskog protokola svih pacijenata, stabilizacije i vođenja urgentnih pacijenata, kvalitetnog oftalmološkog pregleda i terapija, dijagnostiku u sportskoj medicini kopitara, kao i kvalitetne postoperativne njege i podrške pacijenata.

thumbnail VET BONUS19

Adresa

  • Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
  • Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • Sprat: Prizemlje, I

Kontakt

  • Telefon: 033/729-134
  • Fax: 033/617-850
  • E-Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.