E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID19

Vijesti Odbora za osiguranje kvaliteta VFS

U skladu sa zaključkom 8. redovne sjednice Vijeća Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održane 24.12.2019. godine, obavještavaju se studenti integriranog studija veterinarske medicine da će se redovita anketa o kvalitetu nastave u zimskom semestru ak. 2019/20. godine provesti on-line na principu dobrovoljnog i anonimnog učešća u periodu od 13. do 17.01.2020. godine u Multimedijalnoj učioni Bibliotečko-Informatičkog centra našeg Fakulteta prema slijedećem rasporedu:

I godina: ponedjeljak, 13.01.2020. godine od 09:00 do 16:00 sati

II godina: utorak, 14.01.2020. godine od 09:00 do 16:00 sati

III godina: srijeda, 15.01.2020. godine od 08:00 do 10:00 sati i od 14:00 do 16:00 sati

IV godina: četvrtak, 16.01.2020. godine od 08:00 do 09:00 sati i od 12:00 do 16:00 sati

V godina: petak, 17.01.2020. godine od 08:00 do 09:00 sati i od 13:00 do 16:00 sati.

Molimo studente da se odazovu anketi u što većem broju.

Ujedno koristimo ovu priliku da svim našim studentima i osoblju poželimo sretne nastupajuće praznike, uz želje za dobro zdravlje i svaki lični i profesionalni uspjeh i zadovoljstvo u 2020. godini.

Odbor za osiguranje kvaliteta Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Sarajevo, 26.12.2019. godine

Kategorija: ODOK