icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

70god web 900x100

Vijesti Odbora za osiguranje kvaliteta VFS

Poštovane studentice i studenti,

u okviru projekta vrednovanja nastave na Veterinarskom fakultetu Sarajevo,  putem ovog upitnika možete procijeniti svoje zadovoljstvo kvalitetom studiranja, nastave i izvršiti evaluaciju vaših nastavnika i asistenata na svakom pojedinom predmetu.

Veterinarski fakultet Sarajevo u saradnji sa Asocijacijom studenata VFS, a u skladu sa članom 119. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo provodi evaluacionu anketu o radu akademskog osoblja.

 

Anketa će biti otvorena u multimedijalnom labu informatičkog centra u dogovorenim terminima po studentskim godinama.

  

Član 119. (Evaluacija rada akademskog osoblja)

(1) Visokoškolska ustanova je obavezna nakon završetka svake studijske godine provoditi postupak evaluacije rada akademskog osoblja, odnosno uspješnosti realizacije nastavnih programa.

(2) Evaluacija rada akademskog osoblja provodi se u skladu sa statutom visokoškolske ustanove, od strane same visokoškolske ustanove i od strane studenata.

(3) Visokoškolske ustanove su obavezne provoditi evaluacionu anketu o radu akademskog osoblja od strane studenata nakon svakog semestra, odnosno nakon završenog ciklusa predavanja za predmet.

(4) Evaluacijom se obavezno ocjenjuju: kvalitet nastave i interaktivni odnos student-akademsko osoblje, korektnost u komunikaciji, odnos nastavnog osoblja prema studentu na nastavi i na provjerama znanja, dostupnost literature na koju nastavno osoblje upućuje studenta, prisutnost predmetnog nastavnika na nastavi, kao i drugi elementi koje svojim statutom utvrdi visokoškolska ustanova.

(5) Visokoškolska ustanova posebnim aktom utvrđuje postupak evaluacije rada akademskog osoblja, sadržaj evalucionog obrasca, način provođenja evaluacije, kriterije za definiranje ocjene kao i odgovarajuće mjere za akademsko osoblje koje kontinuirano u toku dvije studijske godine bude negativno ocijenjeno od strane visokoškolske ustanove i studenata.

(6) Evaluacija rada akademskog osoblja je dio integralnog procesa uspostave sistema kvaliteta, odnosno samokontrole iunutrašnje ocjene kvaliteta.

(7) Rezultate vrednovanja rada akademskog osoblja visoko- školska ustanova je obavezna analizirati, a odluka rukovodioca organizacione jedinice o ocjeni rada čini sastavni dio personalnog dosijea svakog člana akademskog osoblja.

Kategorija: ODOK