icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

70god web 900x100

Vijesti Odbora za osiguranje kvaliteta VFS

Na osnovu odredbi člana 92., stav 2., tačaka p) i r), te člana 137. i 138. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Nastavno-naučno vijeće VFS na VIII redovnoj sjednici održanoj 03.10.2013. godine donijelo je Odluku br. 04-01-728-1/13 o evidenciji izvršavanja obaveza studenata.

Članom 138. Statuta Univerziteta u Sarajevu, kao i Pravilima VFS, decidno su utvrđene i propisane obaveze studenata u pogledu prisustva svim oblicima nastave (predavanja, seminari i vježbe) za sve nastavne predmete. Statutom Univerziteta u Sarajevu su također propisane obaveze studenata koje moraju biti izvršene za sticanje prava na potpis nastavnika.

Evidencija prisustva svakog studenta svim oblicima nastave za svaki nastavni predmet je i način dokumentovanja ispunjenja EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) kriterija za eksternu evaluaciju VFS, a s ciljem verifikacije ispunjenja obaveza za postizanjem definiranih stručnih kompetencija doktora veterinarske medicine prvog dana po diplomiranju.

Doc.dr. Davor Alagić

Predsjednik Odbora za osiguranje kvaliteta VFS

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kategorija: ODOK