Scroll Top

Prof. dr. Zoran Popovski održao predavanje na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu

U ponedjeljak, 22.4.2024. godine u Amfiteatru Univerziteta u Sarajevu – Veterinarskog fakulteta prof. dr. Zoran Popovski je održao gostujuće predavanje na temu “Molekularne tehnike u veterinarskoj medicini”. Predavanju su prisustvovali studenti prve i druge godine te ostali zainteresirani studenti i osoblje Fakulteta.

Prof. dr. Zoran Popovski je redovni profesor na Katedri za biohemiju i genetički inženjering Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta Ss Ciril i Metodije, Skoplje, R. Makedonija. Glavna područja istraživanja su mu primjena molekularnih markera u selekciji, proizvodnja rekombinantnih proteina i GMO testiranje. Gostujući je predavač na više svjetskih univerziteta i član Academia Europea kao prvi naučnik iz R. Makedonije.

Skip to content